กฎและการแจ้งเตือน


เงื่อนไขการขนส่ง

บัตรโดยสารของคุณสำหรับการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินเอมิเรตส์ถือว่าเป็นสัญญาการขนส่ง ที่อนุญาตให้คุณโดยสารบนเที่ยวบินหรือชุดของเที่ยวบิน และข้อตกลงจะเป็นไปตาม ก) ข้อตกลงและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร ข) เงื่อนไขการขนส่งด้านล่าง ค) ภาษีศุลกากรที่บังคับใช้ และ ง) กฎระเบียบของเรา

ดาวน์โหลด PDF สำหรับเงื่อนไขการขนส่ง

การแจ้งเตือนของสหภาพยุโรป

มีผลตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2005, ข้อกำหนดของ EC ที่ 261/2004 ให้ผู้โดยสารที่โดยสารทางอากาศไปยังประเทศในสภาพยุโรป EU มีสิทธิ์บางประการสำหรับกรณีการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง การยกเลิก หรือการล่าช้าเป็นเวลานานของเที่ยวบิน

ดาวน์โหลดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง (PDF)

ดาวน์โหลดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการล่าช้า (PDF)

ดาวน์โหลดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิก (PDF)

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยตามการแจ้งเตือนเหล่านี้ โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุดของคุณ

ดาวน์โหลดร่างบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติ (PDF)

โปรดทราบว่าร่างบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติไม่ได้มีในประเทศ EC ทุกประเทศ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2009, EU ใช้ข้อจำกัดใหม่สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์หรือสัตว์ส่วนบุคคลเข้าไปใน EU สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ European Commission

สรุปความรับผิดของ EU

ดาวน์โหลดสรุปความรับผิดของ EU (PDF)

รายชื่อสายการบินที่ห้ามเข้าไปใน EU

ดูรายชื่อ

ถ้าเราได้ทำการจองเที่ยวบินสำหรับคุณซึ่งดำเนินการโดยสายการบินที่มีชื่อในรายการ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยนเส้นทางใหม่สำหรับเที่ยวบินเช่นนี้*

* ตามย่อหน้าที่ 8 ของข้อบังคับ EC ที่ 261/04 โดยจะมีผลต่อเมื่อจุดเริ่มต้นในสัญญาการขนส่งอยู่ใน EU เท่านั้น และสำหรับเที่ยวบินที่ไม่อยู่ภายใต้การยกเลิกเนื่องจากไม่ได้สัมผัสจุดใดใน EU คุณต้องเลือกที่จะไม่ทำการบินกับเที่ยวบินนั้น

การแจ้งเตือนของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง – การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัว

การแจ้งเตือนต่อไปนี้จากกรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกาใช้สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปหรือออกจากสหรัฐอเมริกา:

“กรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกา (TSA) ต้องการให้คุณกรอกชื่อนามสกุลของคุณ วันเดือนปีเกิด และเพศสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการคัดกรองอย่างละเอียดตามรายชื่อ ภายใต้อำนาจของ 49 U.S.C. ส่วน 114, กฎหมายการปฏิรูปข่าวกรองและการป้องกันการก่อการร้ายปี 2004 และ 49 C.F.R ส่วน 1540 และ 1560 คุณยังสามารถให้หมายเลขชดเชยของคุณ ถ้ามี การไม่ให้ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศของคุณอาจนำไปสู่การปฏิเสธการขนส่งหรือการปฏิเสธการเข้าไปยังพื้นที่บนเครื่องบิน TSA อาจแบ่งปันข้อมูลที่คุณให้พร้อมกับการบังคับใช้ตามกฎหมายหรือหน่วยงานด้านข่าวกรองหรือหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ระบบการประกาศของการแจ้งเตือนบันทึก สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TSA เพิ่มเติม หรือการตรวจทานระบบการแจ้งเตือนบันทึก และการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่เว็บไซต์ของ TSA ที่ www.tsa.gov"   

ในการดู PDF คุณจำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader

รับ Acrobat Reader