กฎและการแจ้งเตือน

เงื่อนไขการขนส่ง

บัตรโดยสารของคุณสำหรับการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินเอมิเรตส์ถือว่าเป็นสัญญาการขนส่ง ที่อนุญาตให้คุณโดยสารบนเที่ยวบินหรือชุดของเที่ยวบิน และข้อตกลงจะเป็นไปตาม ก) ข้อตกลงและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร ข) เงื่อนไขการขนส่งด้านล่าง ค) ภาษีศุลกากรที่บังคับใช้ และ ง) กฎระเบียบของเรา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับเงื่อนไขการขนส่ง(เปิดในแท็บใหม่)

การแจ้งเตือนของสหภาพยุโรป, EU

มีผลตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2005, ข้อกำหนดของ EC ที่ 261/2004 ให้ผู้โดยสารที่โดยสารทางอากาศไปยังประเทศในสหภาพยุโรป มีสิทธิ์บางประการสำหรับกรณีการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง การยกเลิก หรือการล่าช้าเป็นเวลานานของเที่ยวบิน

ดาวน์โหลดประกาศการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง (PDF)(เปิดในแท็บใหม่)

ดาวน์โหลดประกาศการล่าช้า (PDF)(เปิดในแท็บใหม่)

ดาวน์โหลดประกาศการยกเลิก (PDF)(เปิดในแท็บใหม่)

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยตามการแจ้งเตือนเหล่านี้ โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุดของคุณ

ดาวน์โหลดร่างบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติ (PDF)(เปิดในแท็บใหม่)

โปรดทราบว่าร่างบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติไม่ได้มีในประเทศ EC ทุกประเทศ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2009, สภาพยุโรปบังคับใช้ข้อจำกัดใหม่ในเรื่องการนำเข้าส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เข้าไปในในสภาพยุโรป หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

สรุปความรับผิดของสหภาพยุโรป

ดาวน์โหลดสรุปความรับผิดของสหภาพยุโรป(PDF)(เปิดในแท็บใหม่)

รายชื่อสายการบินที่ถูกสั่งห้ามภายในสหภาพยุโรป

ตรวจสอบรายชื่อสายการบินที่ถูกสั่งห้ามภายในสหภาพยุโรป (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

ถ้าเราได้ทำการจองเที่ยวบินให้กับคุณซึ่งดำเนินการโดยสายการบินที่มีชื่อในรายชื่อดังกล่าว คุณมีสิทธิ์รับเงินคืนหรือเปลี่ยนเส้นทางใหม่สำหรับเที่ยวบินดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 8 ของข้อบังคับ EC 261/04 โดยจะมีผลต่อเมื่อจุดเริ่มต้นในสัญญาการขนส่งอยู่ในสหภาพยุโรปเท่านั้น และสำหรับเที่ยวบินที่ไม่อยู่ภายใต้การยกเลิกเนื่องจากไม่ได้สัมผัสจุดใดในสหภาพยุโรป คุณต้องเลือกที่จะไม่ทำการบินกับเที่ยวบินนั้น

การแจ้งเตือนของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง – การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัว

การแจ้งเตือนต่อไปนี้จากกรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกาใช้สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปหรือออกจากสหรัฐอเมริกา:

“กรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกา (TSA) ต้องการให้คุณกรอกชื่อนามสกุลของคุณ วันเดือนปีเกิด และเพศสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการคัดกรองอย่างละเอียดตามรายชื่อ ภายใต้อำนาจของ 49 U.S.C. ส่วน 114, กฎหมายการปฏิรูปข่าวกรองและการป้องกันการก่อการร้ายปี 2004 และ 49 C.F.R ส่วน 1540 และ 1560 คุณยังสามารถให้หมายเลขชดเชยของคุณ ถ้ามี การไม่ให้ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศของคุณอาจนำไปสู่การปฏิเสธการขนส่ง หรือการปฏิเสธการเข้าไปยังพื้นที่บนเครื่องบิน TSA อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานข่าวกรอง หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ระบบการประกาศบันทึก สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TSA เพิ่มเติม หรือการตรวจทานระบบการแจ้งเตือนบันทึก และการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่เว็บไซต์ของ TSA ที่ www.tsa.gov(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

คุณต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อดูไฟล์นามสกุล PDF

ดาวน์โหลด Acrobat Reader(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)