การรับประกัน Best Price ของสายการบินเอมิเรตส์

การรับประกัน Best Price ของสายการบินเอมิเรตส์

อะไรคือ Best Price ของเรา

สัญลักษณ์ Best Price ของเราแสดงถึงการรับประกันอัตราค่าโดยสารที่ดีที่สุดผ่านระบบออนไลน์ของเราซึ่งมีที่ emirates.com/th เท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเห็นสัญลักษณ์ Best Price ของเราที่ใด คุณสามารถจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ของคุณด้วยความมั่นใจว่าคุณจะไม่พบอัตราค่าโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่ดีกว่าในที่อื่นใดบนเว็บ

มีวิธีการอย่างไร

ถ้าคุณพบอัตราค่าโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่มีกำหนดการเดินทางเดียวกันบนเว็บไซต์อื่นด้วยเที่ยวบินเดียวกันโดยมีราคาถูกกว่าอย่างน้อย 20 ดอลลาร์สหรัฐ เราจะคืนเงินส่วนต่างให้กับคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเห็นสัญลักษณ์ Best Price ของเราที่ใด ให้ทำการจองในทันทีเพื่อรับผลประโยชน์

มีวีธีการร้องเรียนอย่างไร

กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ของเราที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้