รหัสโปรโมชั่นคืออะไร

รหัสโปรโมชั่นคือรหัสเจ็ดตัวอักษรที่สัมพันธ์กับข้อเสนอพิเศษ การป้อนรหัสดังกล่าวในตอนต้นของการจอง ทำให้คุณสามารถดูผลการค้นหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอได้

รหัสนี้จะถูกให้เป็นส่วนหนึ่งของการบอกแจ้งข้อเสนอพิเศษ โดยสามารถได้รับรหัสจากการบอกแจ้งข้อเสนอเท่านั้น เอมิเรตส์ไม่สามารถให้มาได้โดยอิสระได้

สมัครรับอีเมลข้อเสนอพิเศษปกติจากเอมิเรตส์

คำถามที่เกี่ยวข้อง

อะไรคือกฎสำหรับบัตรโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กและทารกบนเที่ยวบินเอมิเรตส์
กฎการชำระเงินทางออนไลน์คืออะไร
อนุญาตให้สัมภาระที่นำขึ้นเครื่องมีน้ำหนักได้เท่าใด