ประเทศใดที่คุณต้องการไปเยือนและภาษาใดที่คุณต้องการใช้บนเว็บไซต์ emirates.com Thailand (Thai) หรือ United States (English) ดูประเทศและภาษาทั้งหมด
English[ ภาษาไทย ]
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการช่วยเหลือ

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานภาพสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

การรับไมล์สะสมและโปรแกรมเร่งไมล์สะสม

การใช้ไมล์สะสมและผลตอบแทนไมล์สะสม

การใช้ไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสม หรือการโอนไมล์สะสม

Skysurfers

แควนตัส

Your World Rewards

คุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใดๆ สำหรับเราหรือไม่ โปรดติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สหรัฐอเมริกา

เที่ยวบินและบริการของสายการบินเอมิเรตส์

โทรศัพท์:
TTY

กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงอยู่นี้ สำหรับการสอบถามเรื่องเที่ยวบิน บริการเช่ารถพร้อมคนขับ การแวะพักที่ดูไบ และ บริการอื่นๆ ของสายการบินเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้อง

HotelCar

การจองโรงแรมและการเช่ารถยนต์

โทรศัพท์:

การสอบถามเกี่ยวกับการจองโรงแรม (ยกเว้นการแวะพักที่ดูไบ) และการเช่ารถเท่านั้น (ให้บริการโดย Tourico)

Tourico ไม่สามารถตอบคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน หรือการเช่ารถพร้อมคนขับได้
Travel Insurance

ประกันชีวิตระหว่างเดินทาง

โทรศัพท์:
โปรดโทรติดต่อที่หมายเลขนี้สำหรับคำถามทั่วไป หรือต้องการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์การประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณ

โทรศัพท์:
โปรดโทรติดต่อที่หมายเลขนี้หากคุณต้องการเคลมประกัน