ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน
หมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
EK

การระงับเที่ยวบิน

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้

มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 25 เมษายน 2016 07:06 ดูไบ (GMT+4)

วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC
นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2016 ผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC จะต้อง สมัครขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนที่จะเดินทางมาในดูไบ