ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน
หมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
EK

การระงับเที่ยวบิน

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 9 กันยายน 2016 17:08 ดูไบ (GMT+4)

คำแนะนำเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Samsung ได้แจ้งให้ทราบถึงข้อกังวลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่น Galaxy Note 7 โดยแนะนำว่าผู้โดยสารไม่ควรเปิดหรือ ชาร์จเครื่องในขณะที่อยู่บนเครื่องบิน และยังไม่ควรโหลดลงกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องอีกด้วย

มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 25 เมษายน 2016 07:06 ดูไบ (GMT+4)

วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC
นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2016 ผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC จะต้อง สมัครขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนที่จะเดินทางมาในดูไบ