العربيّة[ English ]
Skip to main content

Seating Chart


Please use the scroll bar to view the seating plan for all available classes.

Seating Chart
Airbus A380

 
                                                            
                                                             
 434445464748495051 525354555657585960616263646566 67686970717273747576777879 808182838485868788
K43K44K45K46K47K48K49K50KK52K53K54K55K56K57K58K59K60K61K62K63K64K65K66KK68K69K70K71K72K73K74K75K76K77K78K79KK81K82K83K84K85K86K87K88K
J43J44J45J46J47J48J49J50JJ52J53J54J55J56J57J58J59J60J61J62J63J64J65J66JJ67J68J69J70J71J72J73J74J75J76J77J78J79JJ80J81J82J83J84J85J86J87J88J
H43H44H45H46H47H48H49H50HH52H53H54H55H56H57H58H59H60H61H62H63H64H65H66HH67H68H69H70H71H72H73H74H75H76H77H78H79HH80H81H82H83H84H85H86H87H88H
                                                  
G45G46G47G48G49G50G51GG54G55G56G57G58G59G60G61G62G63G64G65GG67G68G69G70G71G72G73G74G75G76G77G78GG82G83G84G
F45F46F47F48F49F50F51FF54F55F56F57F58F59F60F61F62F63F64F65FF67F68F69F70F71F72F73F74F75F76F77F78FF82F83F84F
E45E46E47E48E49E50E51EE54E55E56E57E58E59E60E61E62E63E64E65EE67E68E69E70E71E72E73E74E75E76E77E78EE82E83E84E
D45D46D47D48D49D50D51DD54D55D56D57D58D59D60D61D62D63D64D65DD67D68D69D70D71D72D73D74D75D76D77D78DD82D83D84D
                                                  
C43C44C45C46C47C48C49C50CC52C53C54C55C56C57C58C59C60C61C62C63C64C65CC67C68C69C70C71C72C73C74C75C76C77C78C79CC80C81C82C83C84C85C86C87C88C
B43B44B45B46B47B48B49B50BB52B53B54B55B56B57B58B59B60B61B62B63B64B65BB67B68B69B70B71B72B73B74B75B76B77B78B79BB80B81B82B83B84B85B86B87B88B
A43A44A45A46A47A48A49A50AA52A53A54A55A56A57A58A59A60A61A62A63A64A65AA68A69A70A71A72A73A74A75A76A77A78A79AA81A82A83A84A85A86A87A88A
 434445464748495051 525354555657585960616263646566 67686970717273747576777879 808182838485868788
                                                  
                                                            
Seat LegendNormal seatExit Row seat
 
 Flat BedPrivate Suite