Polityka dotycząca plików cookieKorzystanie z witryny oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz klikając na link Polityka dotycząca plików cookie.
OK

Niepełnoletni pasażerowie bez opiekuna

Niepełnoletni pasażerowie bez opiekuna

Wiemy, że samodzielna podróż dziecka może być stresująca – zarówno dla rodziców, jak i małego pasażera. Właśnie dlatego oferujemy usługę opieki nad niepełnoletnimi pasażerami podróżującymi bez opiekuna liniami Emirates. Nasz przyjazny i pomocny personel dołoży wszelkich starań, aby Twoje dziecko odbyło przyjemną i bezproblemową podróż od A do Z.

Kto się kwalifikuje

Niepełnoletni pasażerowie bez opiekuna to samodzielnie podróżujące dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia, które są uprawnione do usługi przelotu bez opiekuna pod warunkiem posiadania biletu zakupionego za pełną stawkę jak dla osoby dorosłej.

Zwracamy uwagę, iż dzieci poniżej 5 roku życia nie mają możliwości podróżowania w ramach usługi przelotu bez opiekuna.

Pod kątem opłat każdy pasażer w wieku 12 lat lub powyżej uważany jest za osobę dorosłą. Niemniej jednak pasażerowie w wieku 12-17 lat nie kwalifikują się jako osoby towarzyszące Niepełnoletnim pasażerom bez opiekuna w zastępstwie pasażerów w wieku co najmniej 18 lat. W takich przypadkach cena dla osoby dorosłej będzie obejmowała obie osoby, w tym dziecko. W celu organizacji takiej rezerwacji prosimy skontaktować się z lokalnym biurem Emirates.

Przypominamy, że dzieci do 8 lat, które podróżują w innej klasie niż rodzice, są traktowane jako niepełnoletni pasażerowie bez opiekuna i muszą uiścić pełną opłatę jak za osobę dorosłą. Jeśli w innej kabinie niż rodzice razem podróżują dzieci w wieku powyżej i poniżej 8 lat, wszystkie te dzieci są traktowane jako niepełnoletni pasażerowie bez opiekuna, których obowiązuje cena jak za osobę dorosłą. Przypominamy pasażerom o ograniczeniu wizyt między klasami do minimum. 

Młodzi pasażerowie to dzieci w wieku 12-15 lat. Młodzi pasażerowie mają prawo do specjalnej usługi podczas przelotu bez opiekuna, jeśli ich rodzice lub opiekunowie wystąpią z takim wnioskiem.

Zakres usługi

 • Podczas dokonywania rezerwacji wystarczy poinformować nas o preferowanym miejscu i posiłku, a my zajmiemy się resztą. Jeśli w dniu podróży przypadną dziecka urodziny, zadbamy również o tort dla niego.
 • Samodzielnie podróżujące dzieci mają do dyspozycji oddzielną odprawę podczas wylotu oraz pracowników Emirates, którzy będą im towarzyszyć w drodze do samolotu. Rodzice lub opiekunowie muszą pojawić się z dzieckiem do odprawy co najmniej dwie godziny przed odlotem.
 • Niepełnoletni pasażerowie bez opiekuna i Młodzi pasażerowie zawsze wchodzą do samolotu jako pierwsi, przed innymi podróżnymi, dzięki czemu obsługa pokładowa może posadzić ich na ich miejscach i odpowiednio rozdysponować ich bagaże.
 • Na życzenie, jeśli czas na to pozwoli, możemy dziecku zrobić zdjęcie Polaroid na pokładzie.
 • Po przylocie pracownik Emirates zbierze wszystkie samodzielnie podróżujące dzieci przy drzwiach samolotu i pomoże przejść wszelkie formalności przed przekazaniem ich wyznaczonym opiekunom.

Warunki i inne informacje

 • Jeśli podróż obejmuje również lot innymi liniami, maksymalny dozwolony czas przesiadki wynosi 4 godziny.
 • W przypadku, gdy przesiadka ma miejsce w Dubaju, maksymalny dozwolony czas oczekiwania na dalszy lot wynosi osiem godzin. Jest to możliwe ponieważ posiadamy specjalną jednostkę do obsługi szczególnych potrzeb naszych pasażerów, której pracownicy mogą zająć się młodymi podróżnikami.
 • Niestety nie możemy zabierać Niepełnoletnich pasażerów bez opiekuna i Młodych pasażerów w podróż z przesiadkami obejmującymi nocleg w miejscu przesiadki lub wylot w dalszą podróż z innego lotniska, chyba że rodzice lub opiekunowie dokonali odpowiednich ustaleń, dzięki którym dziecko zostanie objęte opieką podczas przesiadki (ustalenia te muszą być potwierdzone przez lokalne biuro Emirates) lub jeśli nieletni podróżują pod opieką osoby dorosłej.
 • Uwaga: usługa przelotu bez opiekuna na pokładzie linii Emirates nie jest dostępna w połączeniu z biletem ze zniżką dla dziecka – należy opłacić pełną cenę biletu jak dla osoby dorosłej. W celu zakupu biletu dla Niepełnoletniego pasażera bez opiekuna należy skontaktować się z liniami Emirates. Obecnie rezerwacje tej usługi on-line nie są możliwe.
 • Dzieci ze szczególnymi potrzebami lub wymagające szczególnej uwagi mogą podróżować z nami, jeśli towarzyszy im posiadająca bilet osoba pełnoletnia (w wieku przynajmniej 18 lat).
 • Ze względów bezpieczeństwa linie Emirates mają prawo odmowy podróży w przypadku niedopełnienia przez rodzica lub opiekuna obowiązku wypełnienia, podpisania i przekazania nam formularza oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności (Declaration of Indemnity) dotyczącego podróży odpowiednio: niepełnoletniego pasażera bez opiekuna lub młodego pasażera. Formularz dostępny jest w lokalnym biurze Emirates.
 • Rodzic/opiekun musi pozostać na lotnisku do chwili wylotu samolotu.
 • Rodzic / opiekun odbierający na lotnisku niepełnoletniego pasażera podróżującego bez opieki musi przedstawić dowód tożsamości.
 • Usługa ta jest niedostępna dla lotów typu code-share nieobsługiwanych przez Emirates. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z linią obsługującą Twój lot.

Warunki podróży do Kanady

 • Uwaga: Linie Air Canada nie przejmują Niepełnoletnich pasażerów bez opiekuna od innych przewoźników. Usługa ta może być zatem zarezerwowana wyłącznie do Toronto (dotyczy wszystkich klas).
 • Niepełnoletni pasażerowie bez opiekuna muszą zostać odebrani przez swoich rodziców/opiekunów w Toronto.
 • Dzieci podróżujące samodzielnie do Kanady lub pod opieką osób dorosłych niemających praw do opieki nad nimi powinny posiadać pismo wyrażające zgodę na podróż podpisane przez prawnego opiekuna lub rodzica. Takie pismo powinno zawierać:
  a. upoważnienie do odbycia podróży i
  b. miejsce docelowe w Kanadzie, z podaniem długości pobytu oraz
  c. adres i numer telefonu osoby składającej podpis.

Zasady podróży niepełnoletnich obywateli Włoch poza Włochy

Niepełnoletni obywatele Włoch (do 13 roku życia włącznie) podróżujący bez opieki lub z inną osobą niebędącą ich rodzicem ani opiekunem prawnym (zgodnie z informacjami w ich paszporcie), objęci są specjalnymi wymogami podczas podróży poza granice Włoch.

Są zobowiązani do posiadania specjalnego pozwolenia (Dichiarazione di Affido) wydanego przez lokalny komisariat policji (Questura) lub, w przypadku gdy ich rodzice mieszkają za granicą, wydanego przez włoską ambasadę lub konsulat. Dokument Dichiarazione di Affido nie może być wydany przez komisariat policji portu lotniczego. Bez tego pozwolenia nie dostaną zgody na opuszczenie Włoch.

Zwracamy uwagę, że to ograniczenie dotyczy wyłącznie obywateli Włoch. Nie ma ono wpływu na niepełnoletnich obywateli innych krajów.


Więcej informacji znajduje się na stronie Szczególne potrzeby – Często zadawane pytania.

Usługa ta jest niedostępna dla lotów typu code-share nieobsługiwanych przez Emirates. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z linią obsługującą Twój lot.