Sprawdź status lotu
Numer lotu albo trasa
EK

Zawieszenie lotu

w chwili obecnej nie mamy żadnych nowych wiadomości.

Alert bezpieczeństwa

Ostatnio uaktualnione: 15 października 2016, 15:45 Dubaj (GMT+4)

Samsung Galaxy Note 7 Phone Advisory
In light of advisories from various aviation regulatory bodies and concerns raised by Samsung about its Galaxy Note 7 smartphones, passengers are advised that these devices are prohibited on all Emirates flights. Passengers are requested not to bring them on board Emirates' flights in person, as well as in carry-on or checked-in baggage.

Zmiany operacyjne

Ostatnio uaktualnione: 25 kwietnia 2016, 11:06 Dubaj (GMT+4)

Wiza do ZEA dla posiadaczy pozwolenia na pobyt stały w kraju Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC)
Od 29 kwietnia 2016 r. posiadacze pozwolenia na pobyt stały w kraju Rady Współpracy Zatoki Perskiej muszą ubiegać się o wizę do ZEA przed przylotem do Dubaju.