العربيّة[ English ]
Skip to main content

Seating Chart


Please use the scroll bar to view the seating plan for all available classes.

Seating Chart
Airbus A340-500

 
        
 123
K1K2K3K
    
F1F2F3F
E1E2E3E
    
A1A2A3A
 123
    
              
              
 67 89101112
K6K7KK8K9K10K11K12K
J6J7JJ8J9J10J11J12J
         
F6F7FF8F9F10F11F12F
E6E7EE8E9E10E11E12E
         
B6B7BB8B9B10B11B12B
A6A7AA8A9A10A11A12A
 67 89101112
         
              
                                    
                                    
 15161718192021222324 2526272829303132333435363738394041
K16K17K18K19K20K21K22K23K24KK25K26K27K28K29K30K31K32K33K34K35K36K37K38K39K40K
J16J17J18J19J20J21J22J23J24JJ25J26J27J28J29J30J31J32J33J34J35J36J37J38J39J40J
                             
G16G17G18G19G20G21G22G23G24GG25G26G27G28G29G30G31G32G33G34G35G36G37G38G
F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24FF25F26F27F28F29F30F31F32F33F34F35F36F37F38F39F40F41F
E15E16E17E18E19E20E21E22E23E24EE25E26E27E28E29E30E31E32E33E34E35E36E37E38E39E40E41E
D15D16D17D18D19D20D21D22D23D24DD25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35D36D37D38D39D40D41D
                             
B16B17B18B19B20B21B22B23B24BB25B26B27B28B29B30B31B32B33B34B35B36B37B38B39B40B
A16A17A18A19A20A21A22A23A24AA25A26A27A28A29A30A31A32A33A34A35A36A37A38A39A40A
 15161718192021222324 2526272829303132333435363738394041
                             
                                    
Seat LegendNormal seatExit Row seat
 
 SleeperettePrivate Suite