Zásady pro používání souborů cookiesPokračováním v prohlížení našich internetových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookies. Chcete-li o cookies zjistit více, klikněte na odkaz na zásady používání souborů cookies.
OK
English[ česky ]
Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďování a používání informacíProč potřebujeme vaše osobní údaje?
Jak používáme vaše osobní údaje?Komu sdělujeme vaše osobní údaje?
SouhlasOdvolání souhlasu
ZabezpečeníAgregace dat
Soubory cookieOdkazy
Oprava/aktualizace osobních údajůPřístup k osobním údajům
Přenos osobních údajůOznámení o změnách
Kontakt na webové stránky

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Shromažďování a použití informací

Emirates Group („Emirates“) zahrnuje kterékoli a všechny následující celky a divize: Emirates, dnata, dnata World Travel, Emirates Skycargo, Skywards, Emirates Holidays, Arabian Adventures, Wolgan Valley Resort & Spa a někdy s nimi související značky nebo společnosti. Jejich seznam je k dispozici na vyžádání na této adrese: Corporate Communications, Emirates Group Headquarters, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates.

Plně odpovídáme za zpracování veškerých osobních údajů, které nám na tomto webu poskytnete. V jednotlivých zemích obdržíme upozornění v souvislosti s jejich zpracováním tak, jak vyžadují příslušné zákony na ochranu dat.

Naši odpovědnost v souvislosti s ochranou osobních údajů bereme velice vážně. V těchto zásadách je vysvětleno, jak používáme osobní údaje, které můžeme o vaší osobě obdržet.

Proč potřebujeme vaše osobní údaje?

Když používáte služby poskytované na tomto webu, budete požádáni, abyste uvedli určité informace, jako je vaše jméno, kontaktní údaje a detaily o své debetní nebo kreditní kartě. Tyto informace uložíme a uchováme v počítačích nebo jiným způsobem. Tyto informace budeme používat takto:

 • pro účely splnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, včetně zpracování vašeho letu, odeslání itineráře nebo kontaktování vaší osoby, pokud by při rezervaci nastaly nějaké potíže,
 • k registraci vaší osoby na našem webu a správě našich webových služeb, k jejichž odběru jste se zaregistrovali, odběr těchto služeb můžete kdykoli odhlásit (viz Výběr/Odhlášení dále),
 • pro účely správy soutěží nebo propagačních nabídek, kterých se můžete zúčastnit, a upozornění výherců,
 • k odpovědím na dotazy, které nám můžete poslat e-mailem,
 • pro účely vedení průzkumů v souvislosti se spokojeností zákazníků,
 • abychom mohli vyhovět závazkům vyplývajícím ze zákonných požadavků,
 • pro účely ochrany před trestnou činností a
 • pro účely přímého marketingu, který je popsán podrobně dále.

Potřebujeme znát jména všech cestujících. Pokud rezervujete let jménem někoho jiného, je třeba, aby příslušná osoba souhlasila s tím, že použijete její osobní údaje. Při naší činnosti předpokládáme, že vám byl takový souhlas udělen.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Informace, které nám poskytnete nebo které obdržíme, použijeme k tomu, abychom mohli kontrolovat, rozvíjet a zdokonalovat nabízené služby. Také vás můžeme informovat o nových produktech, službách a speciálních nabídkách společnosti Emirates a vybraných třetích stran, pokud jste si zvolili možnost takové informace dostávat.

Komu sdělujeme vaše osobní údaje?

Společnost Emirates neprodává vaše osobní informace třetím stranám, ani s nimi neobchoduje.

Informace o vás můžeme sdělovat takto:

 • Společnost Emirates může poskytovat vaše osobní údaje poskytovatelům služeb a společnostem zajišťujícím zpracování z řad třetích stran. Mezi poskytovatele těchto služeb mohou patřit: poskytovatelé služeb ověřování platebních karet, naše středisko skladu dat a řízení vztahů se zákazníky, marketingové organizace, které mohou zajišťovat marketingovou a propagační komunikaci, poskytovatelé internetových služeb, kteří spravují naše webové stránky a zajišťují přístup k internetovým službám a hostí naše zařízení, řidiči, půjčovny aut a společnosti zabývající se spotřebitelským průzkumem, které pomáhají společnosti Emirates zjišťovat zájmy spotřebitelů na základě provádění průzkumů. Společnost Emirates sdílí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro zajištění takových služeb. Společnost Emirates zavedla bezpečnostní opatření zajišťující, že naši poskytovatelé služeb budou s osobními údaji pracovat způsobem, který je v souladu s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, a že tyto údaje nebudou nikdy použity jinak než pro účely dodávky služeb společnosti Emirates.
 • Společnost Emirates může vaše osobní údaje předat také v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákony. Společnost Emirates může například předat vaše osobní údaje státním úřadům, které jsou oprávněny je získat, aby bylo vyhověno příkazu nebo nařízení vydanému soudem kompetentní jurisdikce a aby bylo vyhověno požadavkům na pořizování záznamů.
 • Pokud by došlo k prodeji veškerého majetku společnosti Emirates nebo jeho podstatné části, může společnost Emirates předat osobní údaje, které používá, kupující třetí straně, která bude souhlasit s tím, že bude osobní údaje používat pro stejné účely, jako je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Komukoli, na koho převedeme nebo můžeme převést naše práva a povinnosti na základě smlouvy s vámi.
 • Úřadům celní správy nebo imigračním úřadům nebo jiným zákonným orgánům v zemi, ze které odlétáte nebo která je cílem vašeho letu (nebo zemí, přes které poletíte během své cesty), aby bylo vyhověno zákonům platným v příslušných zemích.
 • Pokud to bude naše povinnost nebo pokud nám to zákon umožní.
 • Našim zaměstnancům a prodejcům, aby mohli naším jménem vykonávat kteroukoli z výše uvedených činností, nyní nebo v budoucnu.

Pokud se rozhodnete nesdělovat nám některé z vašich osobních údajů, které požadujeme, budete i nadále moci náš web navštívit, ale nemusíte mít přístup k některým možnostem nebo službám.

Souhlas

Pokud se rozhodnete sdělit společnosti Emirates svoje osobní údaje, znamená to, že souhlasíte s jejich použitím v souladu s principy uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v době, kdy budete o tyto osobní údaje požádáni. Společnost Emirates vás může kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, aby vám poskytla aktualizované informace o svých službách a také informace o dalších nabídkách, produktech nebo událostech, o kterých se bude domnívat, že vás mohou zajímat. Odběr těchto aktualizovaných informací nebo použití svých osobních údajů pro účely marketingového průzkumu můžete zrušit.

Odvolání souhlasu

U veškerých marketingových sdělení, která od společnosti Emirates obdržíte, budou k dispozici možnosti tento souhlas zrušit. Pokud již nebudete chtít dostávat propagační materiály, můžete odběr těchto sdělení odhlásit kliknutím sem. Vaše adresa bude odebrána ze seznamu pošty společnosti Emirates. Pokud si budete chtít odhlásit odběr oznámení souvisejících s programem Skywards, přejděte na web www.skywards.com. Pokud by tyto informace měla shromažďovat jiná třetí strana, budete vždy upozorněni. Je to proto, abyste se mohli na základě dostatečných informací rozhodnout, zda budete chtít službu, která bude vyžadovat činnost třetí strany, dál využívat.

Poznámka: Pokud nebudete souhlasit s tím, aby společnost Emirates používala a sdělovala vaše osobní údaje, může to mít vliv na naši schopnost poskytovat vám konkrétní produkty a služby.

Zabezpečení

Učiníme odpovídající kroky k zajištění ochrany osobních údajů, které s námi sdílíte. Implementovali jsme technologie a funkce zabezpečení, které mají ochránit důvěrnost vašich osobních údajů.

Agregace dat

Osobní údaje můžeme agregovat a můžeme z nich odebrat veškeré prvky identifikace, abychom byli schopni analyzovat vzorce a zdokonalit naše marketingové a propagační snahy, analyzovat použití webu, zdokonalit obsah a nabídku produktů a přizpůsobit obsah, grafickou úpravu a služby na našem webu.

Shromažďujeme určité informace o použití, jako je počet a četnost návštěv našeho webu. Tyto informace mohou zahrnovat adresu URL, ze které jste na náš web přešli, adresu URL, na kterou dále přecházíte, používaný prohlížeč a vaši IP adresu. Tato data používáme jen agregovaně. Tato shromážděná data nám pomáhají určit, do jaké míry naši zákazníci využívají různé části tohoto webu, a provádět interní průzkum v souvislosti s demografickými údaji, zájmy a chováním našich uživatelů, abychom jim mohli lépe porozumět a vyhovět.

Soubory cookie

Soubor cookie je malý textový soubor, který používá prohlížeč k ukládání informací. Když přejdete na web, který používá soubory cookie, vyžádá si příslušný webový server váš souhlas s předáním souboru cookie do vašeho počítače. Pokud budete souhlasit, zabere takový soubor na vašem pevném disku pouhých několik bajtů a může přispět ke zlepšení možností, které budete mít k dispozici při procházení webů. Společnost Emirates používá soubory cookie ke sledování návštěv zákazníků, kteří použijí náš web. Tyto informace umožňují šetřit váš čas při opakovaných návštěvách našeho webu, protože ukládají vaše heslo a vy ho tedy nebudete muset při každé další návštěvě znovu zadávat. Soubory cookie nemohou získat informace o vašem systému ani shromažďovat informace z vašeho pevného disku. I když můžete obdržet soubory cookie z mnoha různých webů, mohou jednotlivé soubory cookie přečíst jenom webové servery, které je původně vydaly. Většina prohlížečů je původně nastavena tak, že je příjem souborů cookie povolen, ale máte možnost v nich soubory cookie zakázat.

Odkazy

Na našem webu mohou být odkazy na jiné webové servery. Chtěli bychom vás upozornit, že u webů, které neprovozujeme my nebo některý z celků skupiny Emirates Group, neodpovídáme za postupy v souvislosti s ochranou osobních údajů. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů všech webů, které shromažďují osobně identifikovatelné informace. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na informace shromažďované naším webem.

Oprava/aktualizace osobních údajů

Pokud se vaše osobně identifikovatelné údaje změní nebo již nebudete potřebovat naše služby, budete mít k dispozici možnost své osobní údaje, které jste nám poskytli, opravit, aktualizovat nebo odebrat.

Přístup k osobním údajům

Údaje, které o vás uchováváme, máte právo vidět. Informace, které požadujete, se vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, vám můžeme účtovat menší poplatek. Pokud se budete domnívat, že některé údaje, které o vás uchováváme, nejsou správné, kontaktujte nás.

Přenos osobních údajů

Některé strany, které zpracovávají nebo ukládají osobní údaje, mohou sídlit v administrativních oblastech mimo zemi vašeho trvalého pobytu. Vaše informace tedy mohou být zpracovávány a ukládány v těchto administrativních oblastech a v důsledku toho mohou být na základě zákonů platných v příslušných zemích zpřístupněny zahraničním vládám, soudům nebo soudním a zákonným orgánům.

Oznámení o změnách

Pokud se rozhodneme změnit naše prohlášení o ochraně osobních údajů, umístíme informace o těchto změnách na náš web, abyste měli možnost vždy zjistit, které informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je sdělujeme dalším stranám (pokud vůbec). Pokud bychom se kdykoli rozhodli použít osobně identifikovatelné informace jiným způsobem, než bylo uvedeno v době jejich shromažďování, upozorníme vás na to e-mailem. Budete se moci rozhodnout, zda vaše informace budeme moci tímto jiným způsobem použít. Informace budeme používat v souladu se zásadami uvedenými v prohlášení o ochraně osobních údajů, na základě kterých byly shromážděny.

Kontakt na webové stránky

Online rezervace

Pokud máte dotazy týkající se online rezervací nebo pokud během provádění rezervace dojde k nějakým problémům, kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.

Dotazy, které nesouvisí s rezervací

Pokud při použití tohoto webu narazíte na jakékoli technické potíže, kontaktujte místní pobočku společnosti Emirates.