Ελέγξτε την κατάσταση πτήσης
Αριθμός πτήσης ή δρομολόγιο
EK

Αναστολή πτήσης

Συναγερμός ασφαλείας

Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2016, 18:34 Ντουμπάι (GMT+4)

Τηλεφωνική Συσκευή Samsung Galaxy Note 7
Έπειτα από διαβουλεύσεις με ρυθμιστικές αρχές του κλάδου των αερομεταφορών, και μετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τη Samsung για τις συσκευές Galaxy Note 7, ενημερώνουμε τους επιβάτες πως οι συσκευές αυτές απαγορεύονται σε όλες τις πτήσεις της Emirates. Οι επιβάτες καλούνται να μην τις μεταφέρουν στα αεροσκάφη, ούτε σε οποιαδήποτε αποσκευή.

Λειτουργικές αλλαγές

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2016, 11:06 Ντουμπάι (GMT+4)

Θεώρηση εισόδου (βίζα) για τα ΗΑΕ σε κατόχους άδειας παραμονής από χώρες του ΣΣΚ
Από τις 29 Απριλίου 2016, οι κάτοχοι άδειας παραμονής από χώρες του ΣΣΚ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση εισόδου (βίζα) στα ΗΑΕ πριν την άφιξή τους στο Ντουμπάι.