Ελέγξτε την κατάσταση πτήσης
Αριθμός πτήσης ή δρομολόγιο
EK

Αναστολή πτήσης

Συναγερμός ασφαλείας

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2016, 21:08 Ντουμπάι (GMT+4)

Τηλεφωνική Συσκευή Samsung Galaxy Note 7
Λόγω των πρόσφατων περιστατικών και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την Samsung για τις συσκευές Galaxy Note 7, συνιστάται να μη γίνεται ενεργοποίηση, χρήση ή φόρτιση των συσκευών αυτών επί του αεροσκάφους και να μην μεταφέρονται σε οποιαδήποτε αποσκευή.

Λειτουργικές αλλαγές

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2016, 11:06 Ντουμπάι (GMT+4)

Θεώρηση εισόδου (βίζα) για τα ΗΑΕ σε κατόχους άδειας παραμονής από χώρες του ΣΣΚ
Από τις 29 Απριλίου 2016, οι κάτοχοι άδειας παραμονής από χώρες του ΣΣΚ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση εισόδου (βίζα) στα ΗΑΕ πριν την άφιξή τους στο Ντουμπάι.