العربيّة[ English ]
Skip to main content

Seating Chart


Please use the scroll bar to view the seating plan for all available classes.

Seating Chart
Boeing 777-300ER

 
       
 12
K1K2K
   
F1F2F
E1E2E
   
A1A2A
 12
   
             
 67 891011
K6K7KK8K9K10K11K
J6J7JJ8J9J10J11J
        
F6F7FF8F9F10F11F
E6E7EE8E9E10E11E
D6D7DD8D9D10D11D
        
B6B7BB8B9B10B11B
A6A7AA8A9A10A11A
 67 891011
        
                                             
                                             
 1718192021 2324252627282930313233343536 3738394041424344454647484950
K17K18K19K20K21KK24K25K26K27K28K29K30K31K32K33K34K35K36KK37K38K39K40K41K42K43K44K45K46K47K48K49K50K
J17J18J19J20J21JJ24J25J26J27J28J29J30J31J32J33J34J35J36JJ37J38J39J40J41J42J43J44J45J46J47J48J49J50J
H17H18H19H20H21HH24H25H26H27H28H29H30H31H32H33H34H35H36HH37H38H39H40H41H42H43H44H45H
                                    
G17G18G19G20G21GG23G24G25G26G27G28G29G30G31G32G33G34G35G36GG38G39G40G41G42G43G44G45G46G47G48G49G
F17F18F19F20F21FF23F24F25F26F27F28F29F30F31F32F33F34F35F36FF38F39F40F41F42F43F44F45F46F47F48F49F
E17E18E19E20E21EE23E24E25E26E27E28E29E30E31E32E33E34E35E36EE38E39E40E41E42E43E44E45E46E47E48E49E
D17D18D19D20D21DD23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35D36DD38D39D40D41D42D43D44D45D46D47D48D49D
                                    
C17C18C19C20C21CC24C25C26C27C28C29C30C31C32C33C34C35C36CC37C38C39C40C41C42C43C44C45C
B17B18B19B20B21BB24B25B26B27B28B29B30B31B32B33B34B35B36BB37B38B39B40B41B42B43B44B45B46B47B48B49B
A17A18A19A20A21AA24A25A26A27A28A29A30A31A32A33A34A35A36AA37A38A39A40A41A42A43A44A45A46A47A48A49A
 1718192021 2324252627282930313233343536 3738394041424344454647484950
                                    
                                             
Seat LegendNormal seatExit Row seat
 
 Lie FlatPrivate Suite